СТМ „СИ КОНСУЛТ 2005” ЕООД

Служба по трудова медицина „СИ КОНСУЛТ 2005” ЕООД, разполага с надежден и квалифициран персонал, предлага коректност и лично отношение на всеки клиент, гарантира качествено обслужване, съобразено с нормативните изисквания.

Управлява се от Румяна Стаматова, инженер по безопасност, с 15 годишен опит в ЗБУТ и повече от 10 години, опит като координатор по безопаснсост и здраве в строителството.

За нас приоритет е оказване на реална помощ на Работодателя, за осигуряване на здравословни и безопасни работни места, с индивидуален и цялостен поглед за всеки обект, набелязване и предприемане на конкретни мерки, за различните етапи на строителството.

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти