МАП ИНЖЕНЕРИНГ ООД

„МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е геодезическа фирма, регистрирана през 2008-ма година.

Компанията е със седалище в гр. София, но имаме практиката да се мобилизираме еднократно или дългосрочно до всяка точка в страната, в зависимост от служебните ангажименти.

От самото си създаване компанията е фокусирана върху осигуряване на геодезически дейности при проучвателни, проектни и строителни работи, топографски заснемания, картографиране, кадастър, регулация, мониторинг и анализ, специализирани измервания, приложни геодезически задачи, консултантски услуги и други.

Това, с което фирма „МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и нейният управител инж. Георги Тонев ни спечелиха като клиент и поддържаме дългогодишни отношения е:

  • Отговорно отношение към всеки обект.
  • Натрупан богат опит със сложни инженерни задачи.
  • Адаптивност към специфичните нужди и изисквания на клиента.
  • Способност за работа с висока натовареност.
  • Способност за работа при затруднени условия.
  • Стремеж за моментална реакция при възникнала нужда от услугите ни.
  • Внедряване на непопулярни инженерни решения.
  • Обосновано и ясно ценообразуване.
  • Високо качество на крайния продукт.

Инж. Георги Тонев осигурява геодезическия контрол на обекта. С дългогодишният си опит в изпълнение на отговорни задачи в областта на приложната геодезия и задълбочени познания в областта на софтуерния анализ, обработка и триизмерно моделиране гарантират прецизен контрол на работата и качествен краен продукт за клиентите. Някои от проектите, на които е работил инж. Тонев са:

- Проект за разширение на метрото в гр. София – втори диаметър. Метростанция №7 (Лъвов мост) – Оперативна програма транспорт, Метрополитен ЕАД, Столична община;

- Реконструкция и модернизация на инсталация за разделяне на въздуха КСА1 и КСА2

- “Еър Ликид – България”, комбинат в гр. Пирдоп;

- Линия за полу-непрекъснато вертикално леене на сплави – “СофияМед” АД;

- Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационна мрежа на град Перник – МОСВ;

- Депо за опасни и неопасни отпадъци – гр. Перник – БНОЦЕООС;

- Укрепителни съоръжения на южен склон на компресорна станция “Ихтиман” – “Булгартрансгаз” АД;

- Корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница” до пл. „Сред село” – БКС – Център АД;

- Интегриран проект във водния сектор за гр. Банско – консорциум “Далем – Кокс – Пехер”;

- Автомагистрала “Люлин”, софийски околовръстен път – пътен възел Даскалово – Агенция пътна инфраструктура и комисия на европейския съюз;

- Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Монтана – общинска администрация по програма ИСПА;

- Водоснабдяване и канализация – Метростанция 7 (Лъвов мост) – Втори метродиаметър;

- Общински път SFO 2373: от : от км+0.000 до км +318;

- Общински път SFO 2372: от км+0.000 до км +4298;

- Рекoнструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа – гр. Перник”- геодезическо заснемане и проектиране част геодезия на канализация- 20км. участък. Инвеститор: „ХИДРОПРОЕКТ – СОФИЯ” ЕООД;

- Нова ВЛ 400kV от П/СТ “МАРИЦА ИЗТОК” до П/СТ “НЕА САНТА” (р. Гърция) на територията на р. България – работен проект, част Геодезия. Възложител: “Електроенергиен системен оператор” ЕАД;

- План за мониторинг на депо за опасни отпадъци – гр. Перник;

- Рехабилитация на общински път гр.Карлово-с.Дъбене – с.Войнягово, Община “Карлово” – геодезически измервания;

- Актуализация на “Проект за техническа и биологична рекултивация на надземните площадки на обекти “СЕВЕР: и “ЮГ” от участък “ПЪРВИ” и шламохранилището на мина “Антра” ЕАД (Л);

- Товарна въжена линия “Железница – Купена”, Природен парк “Витоша”, Възложител: НСА “Васил Левски”;

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти