Информация за проекта

Ситуиране на сградата в рамките на имота. Подземно и надземно застрояване, основно и допълващо застрояване

Офисната сграда се състои от един основен висок обем с Г-образна форма, разположен в северозападния край на имота. Основното застрояване е свързано на две странични регулационни линии – към съществуваща сграда на хотел и клиника "Адела" от запад и към новостроящата се жилищната сграда "АХИНОРА ХОУМ" от юг. Действащият РУП предвижда основно застрояване в два обема като са спазени изискванията за отстояния до регулация и до съседни сгради. Основният обем е с шест надземни етажа и използваем подпокривен етаж. Изпълнени са три подземни нива за паркинг-гараж. Обособени са два самостоятелни входа от ниво терен обслужващи офисните етажи - един от ул. „Тинтява" и един – от новопроектираната улица „Дейзи" от изток.

В план жилищната сграда е компактна и представлява два перпендикулярни обема с еднаква височина, разположени в югоизточния край на имота. Основното застрояване е свързано на две странични регулационни линии – към съществуваща сграда „Адела Резидънс" от запад и към новостроящата се офисна сграда „АХИНОРА ОФИС" от север. Сградата е със седем надземни етажа и използваем подпокривен етаж. Обособени са две самостоятелни жилищни секции. Жилищата са разположени на надземните етажи над първия и в подпокривния етаж. В първия надземен етаж се предвиждат обекти за обществено облужване. За всеки от обектите с нежилищна функция е осигурен самостоятелен вход от ниво терен. Изпълнени са три подземни нива за паркинг-гараж.

Автомобилни подходи. Паркиране и гариране. Контрол на достъпа

За двата имота е осигурен автомобилен и пешеходен достъп.

Към подземния паркинг на офисната сграда води покрита двупосочна еднолентова рампа от ул. „Тинтява“ от север. Основният пешеходен достъп е от тротоарите по продължение на новопредвидената улица от изток и от ул. „Тинтява“. До вътрешния двор на имота се достига посредством пешеходен проход в първия надземен етаж в източното крило на сградата.

Към подземния паркинг на жилищната сграда води покрита двупосочна еднолентова рампа от ул. "132“ от юг. Основният пешеходен достъп е от тротоарите по продължение на новопредвидените улици от юг и изток. До вътрешния двор на имота се достига посредством пешеходен проход в първия надземен етаж в южната част на сградата.

Свободната дворна площ е предвидена за озеленяване.

В проекта са осигурени необходимите паркоместа и достъпни паркоместа както следва:

 • Паркоместа в подземни нива на офисната сграда: 111 бр.;
  Общ брой предвидени достъпни паркоместа за сградата: 4 бр.
  Общ брой предвидени паркоместа за ЕПС за сградата: 10 бр.
 • Паркоместа в подземни нива на жилищната сграда: 73 бр.;
  Гаражни клетки в подземни нива: 12 бр.;
  Паркоместа в подземни нива: 61 бр.;

Контролът на достъпа за всеки офисен вход се осигурява от рецепционист. Предвижда се ажурна ограда с врата на подхода към вътрешния двор. Проектирани са системи за контрол на достъпа на определени врати в сутерена и на кота 0.00.

Контролът на достъпа за всеки жилищен вход се осигурява от ултра модерна интелигентна система. Предвижда се също ажурна ограда с врата на подхода към вътрешния двор.

Функционално решение

Във функционално отношение офисната сграда се състои от шест надземни етажа, в които са разположени офиси, обекти за обществено обслужване и технически помещения. Предвидени са четири типови офисни етажа, на всеки от които са обособени три самостоятелни офисни единици. Планировката на офисите е отворена и позволява гъвкавост по отношение на обзавеждането. Оразмеряването на работните помещения е приблизително 5 кв. м / работно място. Във всеки офис са предвидени самостоятелни санитарни възли, сървърно помещение, зала за срещи и кухненски офис.

Подземният гараж е обособен на три подземни нива като заема цялото пространство под сградата и излиза и извън контура на надземното застрояване. В сутеренните нива са разположени и техническите помещения, обслужващи цялата сграда – помещение за трафопост, помещение за абонатна станция, помещение ОВК и др. Предвидени са складови помещения за нуждите на офисите.

В първия надземен етаж са предвидени: главно фоайе с рецепция, офиси с възможност за обединяване с главното фоайе и обект за обществено обслужване – заведение.

На кота +3.75 – втори надземен етаж – са обособени конферентни зали, предназначени основно за нуждите на ползвателите на офисите в сградата. Планировката е гъвкава и позволява обединяване и разделяне на помещенията посредством интериорни подвижни прегради. На същото ниво са обособени и две самостоятелни офисни единици.

На кота +20.75 – използваем подпокривен етаж - са обособени три самостоятелни офиса.

В първия надземен етаж е предвиден обект за обществено обслужване – заведение за хранене с бързо обслужване с капацитет 22 местa. В заведението ще се предлагат топли и студени напитки, готови храни и сладкарски изделия - тип „кетъринг“. Предвижда се приготвяне на място на салати, сандвичи и студени предястия.

Обектът се състои от: зала за хранене, санитарни възли (по една тоалетна клетка за мъже и жени и тоалетна клетка за хора с увреждания), бар-бюфет, зона за подготовка.

Зоната за подготовка е оборудвана с работен плот с умивалник. В нея се предвижда порциониране на готови храни и обработка на зеленчуци, плодове, колбаси и сирена.

В зоната на бар-бюфета са предвидени: хладилна витрина за напитки, работен плот с умивалник, кафемашина, касов апарат.

Обезпечено е правилното протичане на технологичните процеси. Продуктите ще се съхраняват в индивидуалните си опаковки в средно - и нискотемпературни хладилници. Зареждането с продукти ще е краткосрочно. Сухи продукти ще се съхраняват в малки количества върху стенен стелаж.

Ще се работи с готови месни и зеленчукови заготовки, които на място само ще се порционират и овкусяват.

За различните видове продукти ще се ползва отделна надписана посуда.

Подготовката на различните продукти ще се извършва последователно, по различно време.

За съхранение на инвентар е предвиден стенен стелаж.

Обектът има предвидени два вход-изхода на нивото на прилежащия терен.

Зареждането на суровини и изнасянето на отпадъци се предвижда да бъде извън работното време за посетители.

Във функционално отношение жилищната сграда се състои основно от жилища – предимно двустайни и тристайни апартаменти, които са групирани в две секции – всяка със самостоятелен вход от ниво терен.

Подземният етаж е на три нива и заема цялото пространство под сградата като излиза и извън контура на надземното застрояване.

Предвиждат се следните функции по нива:

 • първи подземен етаж (кота -3.65) – паркинг за 18 леки автомобила и четири гаражни клетки, маневрена улица към паркинга, рампа към второ ниво паркинг, стълбищни клетки на жилищни входове, абонатна станция, помещение за велосипеди и складови помещения
 • втори подземен етаж (кота -6.75) – паркинг за 20 леки автомобила и четири гаражни клетки, маневрена улица към паркинга, стълбищни клетки на жилищни входове, техническо помещение, помещения за велосипеди и складови помещения
 • трети подземен етаж (кота -9.90) – паркинг за 21 леки автомобила и четири гаражни клетки, маневрена улица към паркинга, стълбищни клетки на жилищни входове, помещения за велосипеди и складови помещения
 • първи надземен етаж (кота 0.00 и -0.45) – преддверия и стълбищни клетки на жилищни входове, офис, обект за обществено обслужване – заведение, магазин, жилище за хора с увреждания, общи помещения за етажната собственост
 • втори надземен етаж (кота +3.10) – девет броя апартаменти, ателие, стълбищни клетки на жилищни входове
 • трети надземен етаж (кота +6.10) – девет броя апартаменти, ателие, стълбищни клетки на жилищни входове
 • четвърти надземен етаж (кота +9.10) – девет броя апартаменти, стълбищни клетки на жилищни входове
 • пети надземен етаж (кота +12.10) – девет броя апартаменти, стълбищни клетки на жилищни входове
 • шести надземен етаж (кота +15.10) – девет броя апартаменти, стълбищни клетки на жилищни входове
 • седми надземен етаж (кота +18.10) – девет броя апартаменти, стълбищни клетки на жилищни входове
 • осми надземен етаж (кота +21.15) – шест броя апартаменти, стълбищни клетки на жилищни входове

В първият надземен етаж е предвиден обект за обществено обслужване – заведение за обществено хранене с капацитет 50 седящи местa. В заведението ще се предлага храна от всички групи (без скара), приготвена на място. Обектът се състои от: зала за хранене, санитарни възли (по една тоалетна клетка за мъже и жени и тоалетна клетка за хора с увреждания), бар-бюфет, зона за подготовка, зона за топлинна обработка на храната, складова площ и миялно помещение.

Складовата зона включва два хладилника - +2/+10 0С и -18 0С и складов стелаж.

Зоната за подготовка е обособена разделно и самостоятелно от топлата преработка. Оборудвана е с работен плот с две мивки.

Зоната за топлинна преработка се състои от работен плот, островен кухненски моноблок с островен аспираторен чадър и парен конвектомат. В кухненсия моноблок са предвидени фритюрник с две гнезда, ел. плоча, ел. котлони.

В зоната на бар-бюфета са предвидени: хладилна витрина за напитки, хладилна витрина за вино, ледогенератор за монтаж под плот, работен плот с умивалник, кафемашина, демонстрационна хладилна витрина, касов апарат.

В зоната на миялното помещение са предвидени миялна машина и умивалник.

Обезпечено е правилното протичане на технологичните процеси. Продуктите ще се съхраняват в индивидуалните си опаковки в средно - и нискотемпературни хладилници. Зареждането с продукти ще е краткосрочно. Сухи продукти ще се съхраняват в малки количества върху стенен стелаж.

Ще се работи с готови месни и зеленчукови заготовки, които на място само ще се порционират и овкусяват.

На място ще се пекат от замразени заготовки хляб и закуски.

За различните видове продукти / видове месо, зеленчуци и др./ ще се ползва отделна надписана посуда.

Подготовката на различните продукти / месо, риба, птици/ ще се извършва последователно, по различно време.

За съхранение на инвентар е предвиден стенен стелаж.

Обектът има предвидени два вход-изхода на нивото на прилежащия терен.

Зареждането на суровини и изнасянето на отпадъци се предвижда да бъде извън работното време за посетители.

Технически показатели

Офисна сграда:

 • ЗП подземен етаж (кота -3.65) – 1473.46 м2
 • ЗП подземен етаж (кота -6.80) – 1464.76 м2
 • ЗП подземен етаж (кота -9.95) – 1464.76 м2
 • ЗП на кота 0.00 и -0.35 – 996.43 м2 (от които 184.59 м2 – рампи и проходи, 811.84 м2 – площ на отдаваеми/продаваеми обекти)
 • ЗП на офисен етаж на кота +3.75 – 927.72 м2
 • ЗП на офисен етаж на кота +7.15 – 927.72 м2
 • ЗП на офисен етаж на кота +10.55 – 1020.74 м2
 • ЗП на офисен етаж на кота +12.10 – 1020.74 м2
 • ЗП на офисен етаж на кота +17.35 – 1020.74 м2
 • ЗП на офисен етаж на кота +20.75 – 943.45 м2

Жилищна сграда:

 • ЗП подземен етаж (кота -3.65) – 1371.09 м2
 • ЗП подземен етаж (кота -6.75) – 1363.81м2
 • ЗП подземен етаж (кота -9.90) – 1363.81м2
 • ЗП на кота 0.00 и -0.45 – 857.71 м2 (от които 150.29м2 – рампи и проходи, 707.42м2 -отдаваеми / продаваеми площи)
 • ЗП на жилищен етаж на кота +3.10 – 939.07 м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +6.10 – 939.27 м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +9.10 – 939.27 м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +12.10 – 939.27 м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +15.10 – 939.27 м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +18.10 – 939.08м2
 • ЗП на жилищен етаж на кота +21.15 – 914.63 м2

Градоустройствени показатели

Офисна сграда:

 • Площ на имота – 1544 м2
 • ЗП - 996.43 м2 (от които 184.59 м2 – рампи и проходи, 811.84 м2 – площ на отдаваеми/продаваеми обекти)
 • РЗП – 6857.47 м2
 • Плътност на застрояване – 64% (по виза - 60% - чл. 27 (3) ЗУТ)
 • К. инт. – 4.4 (по виза - 3.5 - чл. 27 (3) ЗУТ)
 • Озеленяване – 40% (по виза - 40%)
 • Паркоместа – 111 бр. (4 бр., от които са за хора с увреждания)

Жилищна сграда:

 • Площ на имота – 1467 м2
 • ЗП – 857.71 м2 (от които 150.29м2 – рампи, проходи и вентилационни шахти, 707.42м2 - отдаваеми / продаваеми площи)
 • РЗП – 7407.57 м2
 • Плътност на застрояване – 58% (по виза - 60% - чл. 27 (3) ЗУТ)
 • К. инт. – 4.9 (по виза - 3.5 - чл. 27 (3) ЗУТ)
 • Озеленяване – 40% (по виза - 40%)
 • Паркоместа – 73 бр. (4 бр. от които са за хора с увреждания)

Строително изпълнение на груб строеж

Покривът на всеки един от перпендикулярните обеми има двустранно отводняване с наклон към вътрешността на покрива. Отводняването е с чрез гравитачна тръбна система. Воронките са проектирани с ел. подгряване.

Покривният изолационен пакет се предвижда от пароизолация, топлоизолация от екструдиран полистирен (XPS) с минимална дебелина 16см. Наклоните за отводняване са оформени с армиран бетон за наклон с минимална дебелина 4см. Хидроизолацията се осигурява от мембрана от полимерно модифициран битум – 2 пласта – горният пласт – с минерална посипка. Покривната топлоизолация и външния повърхностен слой са предвидени от продукти с клас по реакция на огън „C”.

Предвижда се ревизионен отвор с размери 100x100см за излизане на неизползваемия покрив с цел поддръжка и ремонт. Ревизионният отвор е защитен от покривен люк с остъклен капак от акрилна плоскост – цвят бял мат, 70% непрозрачност.

Външните ограждащи стени се предвижда да бъдат изградени от тухлени зидове с дебелина 25см като тухлите са с вертикални кухини.

Фасадните дограми на офисната сграда са два вида системи – прозоречни системи и окачено фасадно остъкляване. Окачената фасада е система от вертикални и хоризонтални алуминиеви екструдирани профили, проектирани като безкапачкова система. Необходимата слънцезащита се осигурява от вътрешни щори и от стъклопакетите на фасадата. За прозорците са предвидени системи от PVC профили с метална вложка и декоративна алуминиева капачка от външната страна на профила. Стъклопакетите са тройни, с енергоефективни стъкла.

Фасадните дограми на жилищната сграда са седемкамерни PVC профили с метална вложка и декоративна алуминиева капачка от външната страна на профила. Стъклопакетите са тройни, с енергоефективни стъкла. Постига се коефициент на топлопреминаване за фасадни прозорци и витрини като за пасивни къщи.

Фасадните топлоизолации са предвидени от експандиран пенополиуретан (EPS). Предвиждат се пожарозащитни ивици от каменна фасадна вата с ширина 20 см по целия периметър на фасадата през всеки два етажа.

Строително изпълнение на довършителни работи

Вътрешните стени в офисната сграда са:

 • Стени в надземни етажи – зидарии от тухли – отделящи стълбищните клетки и техническите помещения от останалите функционални зoни в сградата. Предвижда се да бъдат оформени с машинно положена гипсова мазилка, шпакловка и интериорна боя или друг вид интериорен финиш.
 • Стени в надземни етажи – сухо строителство - предвидени да бъдат изградени от системи за преградни стени с конструкция от метални тънкостенни профили и обшивка от гипсокартонови плоскости. В зависимост от местоположението и предназначението на стената, обшивките следва да се изпълнят от плоскости с необходимата степен на влаго- или пожароустойчивост. За всички стени сухо строителство се предвижда влагането на изолация от стъклена вата с цел повишаване на нивата на шумоизолация. Преградите от системи за сухо строителство отделят самостоятелните офиси по етажите, както и санитарните и сервизните помещения в самите офиси (кухненски бокс и сървърно).
 • Стени в надземни етажи – интериорни витрини – предвиждат се в зоната на конферентния блок и като прегради в интериора на офисите. Проектирани са като модулни системни изделия, включващи плътни или остъклени фиксирани части и плътни или остъклени отваряеми части. Монтират се върху двоен под и достигат до междуетажна плоча.
 • Стени в сутерен – предвидени като зидани стени от тухли с дебелина 25 см за брандмауери и пожарни стени и 12 см за преградни стени без изискване за пожароустойчивост. Върху стените от бетонови блокчета се предвижда полагане на интериорна водоустойчива боя до височина 100см от готов под.

Вътрешните стени в жилищната сграда са:

 • Стени в надземни етажи – предвидени като тухлени зидове с минимална дебелина 12см. В помещенията, различни от бани и тоалетни се предвижда машинно положена гипсова мазилка, шпакловка и интериорна боя, а в санитарните помещения и помещенията с висока влажност (кухни и подготовки към заведение) се предвижда машинно положена варо-циментова мазилка и фаянс или шпакловка и интериорна боя – съгласно проект. Сладовите помещения в жилищата са предвидени за изпълнение с леки преградни стени от ПДЧ плоскости.
 • Стени в сутерен – предвидени като зидани стени от бетонови блокчета с дебелина 25 см за брандмауери и пожарни стени и 15 см за преградни стени без изискване за пожароустойчивост. Върху стените от бетонови блокчета се предвижда полагане на интериорна водоустойчива боя до височина 100см от готов под.

Настилките в сградите са както следва:

 • Сутерен – шлайфана бетонова настилка с наклон, положена върху фундаментна плоча.
 • Надземни етажи – общи части – гранитогресни плочи с растер и цвят съгласно интериорен проект.
 • Надземни етажи – работни помещения в офиси – настилка от мокетни плочи, положени върху двоен под.
 • Надземни етажи – жилища – интериорна настилка – ангажимент на собственика на жилището.
 • Надземни етажи – балкони, лоджии, тераси – гранитогресни плочи за външна употреба, растер и цвят съгласно арх. проект.
 • Надземни етажи – санитарни помещения в офиси – настилка тип „запечатан двоен под“ от влагоустойчиви плочи с декоративно ламинирано покритие, положени върху дистанционери. Фугите между плоскостите с еластично затворени.
 • За финишно фасадно покритие е предвидена минерална мазилка. В партерния етаж се предвижда частична външна облицовка от гранитни плочи, изпълнена като контактна фасада.

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти