„Евро Алианс Инженеринг“ ЕАД

Евро Алианс Инженеринг е компания със солидно присъствие в България и традиционно в тунелното строителство в Европа, особено в Германия и Испания.

Дружеството е предпочитан партньор, поради стриктното спазване на изискванията за високо качество и срочно изпълнение на договорните си отношения.

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти